30/05 31/05 01/06 02/06 03/06 04/06 W1 Indv Lager Verkocht Verkocht Verkocht W3 W1 W1 Indv Lager Donderdag Duo's Hoger Duo's Lager W1 W2 W3 W3 W2 Verkocht 38 Verkocht Verkocht Verkocht 34 W2 W2 43 Verkocht W3 Verkocht Ww1 Ww2 Ww1 Ww2 Ww1 Ww2 Ww1 Ww2 35 36 41 42 Indv Hoger Zaterdag W1 Vrijdag Indv Hoger W3 W3 W2 W2 W1 Woensdag Duo's Mixt Duo's Mixt W1 W1 W2 Dinsdag W1 W2 W3 W3 Ww1 Ww2 Duo's Hoger Week 22 W2 W2 W1 W1 Biljart 1 Biljart 2 Indv Hoger Duo's Lager Maandag Indv Lager W3 W1 W2 W3 W3 Ww1 Ww2 6 Verkocht 8 Ww1 Ww2 Verkocht Verkocht Verkocht 12 Verkocht Verkocht Verkocht Verkocht Verkocht Verkocht Ww1 Ww2 21 22 Verkocht 24 W3 Ww1 Ww2 Ww1 Ww2 Verkocht Verkocht Verkocht 20 W2 Verkocht 26 Verkocht 28 Ww1 Ww2 Verkocht Verkocht Verkocht Ww1 Ww2 30
Verkocht
Verkocht
Verkocht
Opgelet !! 1ste wedstrijd aanwezig om 19u00, 2de wedstrijd aanwezig om 19u30. !! Op zaterdag aanwezig om 14u00 !!